Maatwerk

SEO

SSL Certificaat

Dagelijks backup

Support

Beheer en Onderhoud

Privacy policy

PRIVACYBELEID (AVG) – Lecker Design
Op deze pagina lees je hoe wij om gaan met jouw privacy conform de AVG/GDPR.

• Wij zullen nooit achteloos omspringen met uw persoonlijke informatie.
• Wij zullen uw gegevens nooít verspreiden en/of doorverkopen aan andere partijen.
• Wij gebruiken uw activiteiten op onze websites niet voor reclame doeleinden.

Wij vinden dat zelf namelijk ook helemaal niet prettig als dat zou gebeuren
met onze gegevens en daarom verzamelen wij de noodzakelijke informatie
en gegevens alléén vanwege één van de twee onderstaande redenen:

1) Omdat het nódig is om u van dienst te kunnen zijn. We kunnen je
anders bijvoorbeeld geen inloggegevens sturen of je via iDEAL laten afrekenen.
2) Om onze diensten en ons aanbod te verbeteren en u daarvan op de hoogte te brengen.

Contactgegevens:

Lecker Design is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Lees ook
onze Servicevoorwaarden en de Acceptabele Gebruikers Richtlijnen (AGR)
voor meer informatie over de levering van onze diensten.

Contactgegevens:
www.leckerdesign.nl
info@leckerdesign.nl
085 06 03 015

Heb je vragen over je privacy en hoe wij hiermee omgaan dan kun je deze
sturen naar:
info@leckerdesign.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lecker design verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:

- Voor- en achternaam (Óf bedrijfsnaam en contactpersoon)
- Adresgegevens
- E-mailadres
- Gebruikersnaam
- Websitenaam
- (Anonieme) Locatiegegevens (Google Analytics)
- (Anonieme) Gegevens over jouw activiteiten op onze website (Google Analytics).
- Internetbrowser en apparaat type (Google Analytics)
- Bankrekeningnummer.
- IP adres: als je bij ons een websitepakket besteld, wordt het IP adres van waarvandaan jij besteld hebt geregistreerd. Theoretisch kunnen wij
hiermee achterhalen uit welke land/regio iemand heeft besteld. Wij doen
hier echter niets mee en gebruiken dit IP adres niet, voor welk doel dan ook.
- Telefoonnummer: als u ons belt en je belt niet anoniem kunnen we je telefoonnummer zien.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Lecker Design verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling (factuur opmaken, abonnement verlengen)
- Login gegevens te kunnen verstrekken
- U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen, updates en onderhoud van onze diensten en producten.
- Lecker Design verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte - Google statistieken
- Offertes opstellen (als u daarom heeft gevraagd)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lecker Design bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij
hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens

Personalia
Adres
Bankgegevens
> Bewaartermijn 7 jaar > Reden : belastingwetgeving Website content
> Bewaartermijn 3 maanden > Reden : mogelijkheid om abonnement met behoud van content te (her)continueren

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen
over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming
hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een
bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn
bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem
dan contact met ons op via info@leckerdesign.nl, dan verwijderen wij deze
informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Lecker Design neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Lecker Design) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Lecker Design verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze
uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met
bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Partijen waar wij mee samenwerken:

- Datacenters, SmartDC Rotterdam en BIT Ede
- MailChimp, nieuwsbrievensysteem. Zij verwerken informatie (o.a. naam en
e-mailadres) om uw nieuwsbrieven te kunnen sturen. Via een link onderaan elke e-mail kun je je eenvoudig en direct afmelden.
- Administratiekantoor, zij verwerken onze administratie.
Belastingdienst, zij kunnen ten alle tijden inzage krijgen in de administratie van Lecker Design.
- Google (Analytics), zij verwerken de (anonieme) website statistieken.
- Mijnbereik, telecombedrijf, telefooncentrale leverancier
- Tidio – voor de chatfunctie en helpdesk

Met al deze bedrijven zijn er verwerker overeenkomsten gesloten die eenzelfde niveau van beveiliging en privacy hanteren en waarborgen als Lecker Design.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lecker Design gebruikt alléén functionele, technische cookies en
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Lecker Design gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies
worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-watdoe-ik-ermee

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op
gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@leckerdesign.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Lecker Design zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten

Lecker Design wil je er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lecker Design neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@@leckerdesign.nl.

Lecker Design heeft de volgende maatregelen
genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Toegang tot persoonsgegevens alleen mogelijk voor medewerkers waarvoor toegang noodzakelijk is (administratie)
- Alle data op servers en PC's zijn afgeschermd en alleen toegankelijk met vingerafdruk en/of iris scanners
- Serverpark wordt 24 uur per dag bewaakt
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner, firewall en brute force bescherming
- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
- DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
- DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij  dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
- 2-factor authenticatie, extra code om in te kunnen loggen
- Minstens 1 keer per maand software updates om beveiligingslekken snel te dichten

Lecker Design, gevestigd Stoomloggerweg 8, 3133 KT Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.leckerdesign.nl
Stoomloggerweg 8
3133 KT Vlaardingen
085 06 03 015

Heb je vragen over je privacy en hoe wij hiermee omgaan dan kun je deze
sturen naar:
info@leckerdesign.nl